fredag 18 oktober 2013

Dyrare och snabbare bilar fara på vägarna!


Bilden som föreställer en vardagssituation 
för cyklisterna i Stockholm är snodd härifrån

Dagens spä-på-cyklisthatet-bidrag kommer från Expressen och stavas Dyrare och snabbare cyklar fara på vägarna. Fastän Expressen själva i artikeln nämner att: "Samtidigt går det inte att styrka att bilolyckorna ökat i takt med sportbilarna" så finns ändå påståendet i titeln - det vore ju förkastligt att skippa ett så hett ämne som träningsmänniskor på racer för att det tja, strider lite mot den tråkiga statistikbristen!

Men vad händer om man ersätter ordet cykel med bil, cyklister med bilister, behåller hastigheten 30 km/h men stärker påståenden med den faktiska statistiken? 

Jag har tagit mig tid att göra det. Varsågoda. Det kursiva är skrivet av mig/snott från källor.
Dyrare och snabbare bilar fara på vägarna
Bilisterna blir inte fler, men de har dyrare bilar. 
Och de kör fortare. 
– Kör man på ett litet barn eller en gammal människa så kan det få förödande konsekvenser om man kommer i 30 blås med en bil, säger Sandra Piedrahita, inspektör på Citypolisens trafikenhet i Stockholm. 
Ungefär var femte svensk tar bilen till jobb och skola varje dag, och ungefär var tionde använder den som huvudsakligt transportmedel i tillvaron. 
Tillväxttakten vad gäller antalet bilar i Stockholms län har å sin sida mellan åren 1970 och 2000 varit tre till fyra gånger så snabb som den för befolkningsutvecklingen. Biltätheten i Stockholms län har sålunda sedan början av 1970-talet och fram till idag ökat från 260 bilar/1000 invånare till 392 bilar/1000 invånare. En ökning med dryga 50 procent. (källa
Många talar om en biltrend i vårt avlånga land. Totalt körs 4 435 778 svenskregistrerade personbilar dagligen i Sverige (källa). 
 
Den handlar dock inte så mycket som att fler bilar som att de som gör det, gör det ordentligt. 
– Det har varit en tydlig trend de senaste två åren att man köper dyrare bilar, tillbehör och att man servar bilarna mer, berättar ordförande för branschorganisationen Svensk Bilism. 
Efterfrågat 
Det är alltså motionsbilarna, hybridbilarna och sportbilarna som ökar mest på vägarna som ett led i en allmän lyxtrend. Och inte minst i storstäderna utnyttjar många de ofrånkomliga transporterna som ett träningspass genom att ta sportbilen till jobbet, förklarar Klas Elm.
Men har man väl valt sportbilen kan det också vara lockande att sportköra. 
(Meanwhile... I Stockholm genomförde polisen en hastighetskontroll för cyklister i augusti i år på gåfartsdelen av Götgatan, efter att allmänheten efterfrågat det.)
"Bränner i väg" 
Inte alla bilister som stoppades av polisen erkände utan omsvep sitt brott och fick böta 2 400 kronor (källa)
– En del är väldigt dåliga på att följa trafikreglerna för de tycker inte att det ska gälla bilister och andra är jätteduktiga. Sen är det väldigt höga hastigheter många gånger på bilarna när man kör om och så vidare, säger Sandra Piedrahita, inspektör på Citypolisens trafikenhet i Stockholm. 
Är bilhastigheten ett problem? 
– Ja, i alla fall när man bränner i väg på en stadsgata och kör slalom mellan gångtrafikanter med barnvagnar och barn som går. Det är ett väldigt risktagande, det är nästan vårdslöst.
Samtidigt går det inte att styrka att bilolyckorna ökat i takt med sportbilarna. 
Statistik från såväl Transportstyrelsen som Socialstyrelsen tyder på att de snarare legat på en konstant nivå de senaste 15 åren. Ungefär tjugofemtusen (25 000) personer per år hamnar på sjukhus på grund av bilolyckor. Under de senaste 12 månaderna har 271 personer omkommit och 2 816 skadats svårt i vägtrafikolyckor. Under de senaste föregående 12 månaderna omkom 280 samt skadades svårt 3 033 personer. (källa) 
– Vad som är anmärkningsvärt är att det är fler cyklister som blir inlagda på sjukhus än personbilstrafikanter, säger Jan Ifver, statistiker på transportstyrelsen. 
En stor procent av alla bilolyckor är singelolyckor, alltså att man helt enkelt kör omkull. De är den vanligaste olyckstypen utanför tättbebyggt område och även vanligast bland de olika olyckstyperna att få dödlig utgång, förmodligen på grund av att de oftast inträffar där hastigheterna är högre. (källa) Något som förebyggs med god väghållning och sunt bilförnuft, enligt Jan Ifver.

Läs också vad Cyklistbloggen skriver om artikeln. Och vad jag tror är lite av orsakerna till varför just racercyklarna väcker sådan avsmak hos den goda bilburna befolkningen.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar